Sivusto on arkistoitu, eikä sitä enää päivitetä

Ratkaisuja

Kotitarvekanalassa kanojen virikkeelliseen asumisympäristöön on mahdollista panostaa.

Kanojen käytösongelmat johtuvat yleensä aina puutteellisesta asumisympäristöstä. Hyvä uutinen on, että ongelmia voi vähentää parantamalla kanalan olosuhteita. Käyttäytymisongelmien ennaltaehkäisy on usein helpompaa kuin syntyneiden ongelmien korjaaminen. Tämän takia toimivan kanalan suunnitteluun on syytä käyttää aikaa hyvissä ajoin ennen mahdollisten ongelmien syntyä.

Ongelmia pahentavat usein monet riskitekijät, jotka eivät yksinään laukaise ongelmakäyttäytymistä, mutta ovat omiaan pahentamaan sitä. Tällaisia riskejä kanalassa ovat esimerkiksi puutteellinen ruoka, huono ilmanlaatu, virikkeiden puute, liian helposti syötävä ruoka ja liiallinen eläinmäärä.

Ongelmien ennaltaehkäisy lähtee jo kanan poikasajasta. Jos poikasten kasvatusolot ja myöhemmät kanalaolot ovat oikeanlaiset, esimerkiksi höyhenten nyppimistä ei esiinny lainkaan. Jos nokkimisongelma on jo alkanut, on tärkeää antaa kanoille paljon muuta nokittavaa, kuten kokonaisia juureksia ja heinäpaali.

Kanaloissa, joissa kanat viettävät paljon aikaa kesäisinkin sisällä, riski höyhenten nokkimiseen on suurempi kuin kanalassa, jossa kanat ulkoilevat. Yksi yleisimmistä kanojen ongelmien aiheuttajasta on stressi. Esimerkiksi kannibalismitapausten taustalla on yleensä useiden samanaikaisten ongelmien esiintyminen samassa kanalassa. Aivan kaikki höyhenten nyppimistapaukset eivät johdu puutteellisista olosuhteista: moni kukko saattaa olla pariutumisrituaaleissaan melko aggressiivinen ja nokkia pariutumiskumppaniltaan höyheniä.

Näitä ongelmia voivat olla muun muassa huono kanalailma, liian suuri eläintiheys, liian vähäinen ruokintatila tai juomaveden loppuminen. Osatekijänä kannibalismiin voi olla puutteellinen ravinto, kuten valkuaisaineiden, suolan tai vitamiinien riittämättömyys. Valkuainen voi myös olla vääränlaista. Teollisia kananrehuja käyttävissä kanaloissa ei useinkaan esiinny ruokavaliopuutoksia.

Kanaloissa esiintyy monenlaisia käytösongelmia, joista osa on kanoille itselleen haitallisempia kuin toiset. Ongelmien ratkaisussa ydin on kuitenkin kaikissa tapauksissa hyvä ennakkosuunnittelu. - Ja jos ongelmia syntyy, ratkaisuna ovat nopea reagointi ja kanalan olojen parantaminen.

Teollisista kanaloista kanojen kannalta parhaita paikkoja elämiseen ovat luomukanalat. Kuvassa Sami Helinin luomukanala. Suomeen on vuonna 2014 perustettu ensimmäinen ulkokanala, joka lienee kanojen hyvinvoinnin kannalta vähintään yhtä hyvä teollinen kanankasvatusmuoto.