Sivusto on arkistoitu, eikä sitä enää päivitetä

Kanoja koskeva lainsäädäntö

Virikehäkkikanalassa saa lain mukaan pitää noin 13 kanaa neliömetrillä.

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran julkaisemaan esitteeseen on koottu yhteen kanojen pitoa ja hyvinvointia koskevien eläinsuojelusäädösten sisältöä. Kyseessä on minimilainsäädäntö, jonka noudattaminen ei turvaa eläinten hyvinvointia. Käytännössä useissa kotitarvekanaloissa kanojen pito-olosuhteet ovat huomattavasti minimilainsäädäntöä korkeatasoisemmat.

Lähteinä käytetyt säädöstekstit ovat kokonaisuudessaan luettavissa maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilla.

Kanoja koskevaa lainsäädäntöä löytyy seuraavista säädösteksteistä:

eläinsuojelulaki (247/1996 muutoksineen)

eläinsuojeluasetus (396/1996 muutoksineen)

valtioneuvoston asetus kanojen suojelusta (673/2010)

ministeriön päätös eläinten teurastamiselle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista(23/EEO/1997)

ministeriön päätös eläinten teurastamiselle asetettavien eläinsuojeluvaatimusten muuttamisesta (6/EEO/1999)

ministeriön päätös nisäkäs- ja lintulajeihin kuuluvien tuotantoeläinten lopettamiselle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (18/EEO/1996)

ministeriön asetus nisäkäs- ja lintulajeihin kuuluvien tuotantoeläinten lopettamiselle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annetun päätöksen muuttamisesta (5/EEO/2000)

ministeriön asetus tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta (13/EEO/2000)

ministeriön asetus tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta (4/EEO/2005).